Sufinansiranje vantjelesne oplodnje – Grad Prijedor

Prema Pravilniku o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Prijedor, koji je aktuelan od 2020. godine, vantjelesna oplodnja (VTO) se sufinansira za parove sa teritorije Grada Prijedor u pojedinačnom iznosu od 5.500KM.

Budžetom za 2022. godinu je predviđeno ukupno 66.000KM za ovu namjenu.

Uslovi za dobijanje novčane pomoći za ovu namjenu su sledeći:

  1. da žena ima manje od 42 godine života

  2. da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Prijedor u neprekidnom trajanju dužem od jedne godine prije podnošenja zahtjeva

  3. da joj je u vezi sa planiranjem porodice priznato pravo na tri procedure vantjelesne oplodnje na teret Fonda zdravstvenog osiguranja RS, a da iste nisu uspjele

Podnosilac ima pravo na sufinansiranje troškova jednog postupka VTO jednom u toku kalendarske godine.

 

 

Pravilnik o raspodjeli sredstava za podrsku pronatalitetnoj politici Prijedor

Zahtjev – Vantjelesna oplodnja Prijedor

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.