OSNOVNA PRAVA PAROVA SA STERILITETOM U REPUBLICI SRPSKOJ I KAKO IH OSTVARITI

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za parove koji prirodnim putem ne mogu da dobiju potomstvo. Ostvarivanje prava na vantjelesnu oplodnju definisano je Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.
U skladu sa Pravilnikom, FZO RS u cjelosti finansira tri postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina starosti, ženama od 41. do navršene 42. godine Fond finansira 50% troškova. Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, Fond u cjelosti refundira troškove.
Fond zdravstvenog osiguranja RS ima potpisan ugovor sa zdravstvenom ustanovom Medico S iz Banjaluke, koji podrazumijeva uspostavljanje indikacije, postupak stimulacije (terapija) i postupak asistirane reprodukcije – vantjelesna oplodnja (IVF i ICSI). Detaljnije, obaveznim zdravstvenim osiguranjem (nakon što Fond izda rješenje za proceduru vantjelesne oplodnje) pokriveni su: UZV pregledi, nalaz spermograma, folikulometrije, terapija koja se koristi u postupku stimulacije, aspiracija, anestezija, embriotransfer i nalaz Beta HCG.

Uslov za ostvarivanje ovog prava je da se par nalazi u braku ili vanbračnoj zajednici najmanje dvije godine, te da postoji preporuka ginekologa iz referentne zdravstvene ustanove (koja ima sa Fondom potpisan ugovor) za proceduru vantjelesne oplodnje.

Od dokumenata je potrebno sljedeće:

  • NALAZ I MIŠLjENjE referentne zdravstvene ustanove da je vantjelesna oplodnja jedini put za rješavanje problema steriliteta

  • KOPIJA medicinske dokumentacija koja je potrebna za proceduru vantjelesne oplodnje – kopija prethodnih nalaza na osnovu kojih su pacijenti upućeni na proceduru VTO

  • KOPIJA ličnih karti za oba partnera/supružnika

  • KOPIJA zdravstvenih knjižica

  • KOPIJA vjenčanog lista

  • Ovjerena IZJAVA da je par u zajednici duže od dvije godine ovjerena u opštini mjesta prebivališta (za vanbračne zajednice).

  • ZAHTJEV za rješenje za vantjelesnu oplodnju koji se dobije u FZO RS

Nosilac zahtjeva je uvijek ženski partner, bez obzira na uzrok steriliteta.

Pravilnik kojim je definisana ova oblast takođe predviđa mogućnost refundacije postupka vantjelesne oplodnje za metode koje se ne izvode u referentnoj ustanovi kao što su donacija reproduktivnih ćelija, preimplantacijska genetska dijagnostika i MicroTESA, a u visini iznosa ugovorene cijene postupka vantjelesne oplodnje. Šta to zapravo znači? To znači da će, nakon što se završi postupak VTO u klinici s kojom Fond nema ugovor, pacijentima kojima je za rješenje steriliteta potrebna neka od gore navedenih metoda, a koja se ne izvodi u referentnoj zdravstvenoj ustanovi, na preporuku ugovorene zdravstvene ustanove, Fond refundirati  iznos od 5.500 KM koliko iznosi cijena postupka VTO u Republici Srpskoj. Za refundiranje je potrebno imati sledeće:

  • mišljenje i preporuka zdravstvene ustanove „Medico S“

  • otpusno pismo iz bolnice u inostranstvu u kojoj je sproveden postupak vantjelesne oplodnje

  • fiskalni račun za provedeni postupak

Od 2017. godine FZO RS je počeo da finansira i uslugu čuvanja embriona na dvije godine. Takođe, FZO RS sve usluge koje se odnose na preglede i liječenje u svrhu planiranja porodice, preglede i liječenje u vezi s trudnoćom, porođajem i prekidom trudnoće iz medicinskih razloga u potpunosti finansira u zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor sa FZO RS. Dakle, u ovom slučaju osiguranici su oslobođeni plaćanja participacije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.