Grad Banja Luka – ko ima pravo na sredstva za sufinansiranje jednog postupka vantjelesne oplodnje

Grad Banja Luka svake godine raspisuje Konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO). Javni konkurs raspisuje Gradonačelnik, traje 30 (trideset) dana, od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske’’ i na internet stranici Grada Banja Luka, a […]

OSNOVNA PRAVA PAROVA SA STERILITETOM U REPUBLICI SRPSKOJ I KAKO IH OSTVARITI

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za parove koji prirodnim putem ne mogu da dobiju potomstvo. Ostvarivanje prava na vantjelesnu oplodnju definisano je Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. U skladu sa Pravilnikom, FZO […]