Učešće Udruženja “Roda” na Festivalu potpomognute oplodnje u Beogradu

Na nedavno održanom 4. Festivalu potpomognute oplodnje u Beogradu, u organizaciji Udruženja Šansa za roditeljstvo, Udruženje porodica sa problemom sterliteta “Roda” predstavljale su predsjednica Dajana Kuzmanović i koordinatorka za članove Nataša Tešanović. Udruženje “Roda” je bilo jedan od izlagača, gdje smo se trudili da klinikama, […]

Da li ćemo na donaciju moći u Srbiju?

Geografska udaljenost, visoki troškovi putovanja i smještaja, jezička barijera, samo su neki od problema koji parove koči da se u proceduru vantjelesne oplodnje upuste u nekoj udaljenijoj državi koja provodi procedure donacije reproduktivnog materijala. Svim ovim parovima uskoro bi se mogla pružiti prilika da pokušaju […]