Udruženje porodica sa problemom steriliteta “Roda” je prvo udruženje građana u Banjaluci koje okuplja porodice i pojedince koji imaju problem steriliteta. Osnovano je u septembru 2021. godine, sa višestrukim ciljevima. Prije svega, to je pružanje podrške i povezivanje porodica radi razmjene iskustava, savjeta i međusobne psihološke pomoći. Takođe, jedan od ciljeva Udruženja jeste rad na pravilnicima koji se odnose na pomoć porodicama u lokalnoj zajednici.

Udruženje “Roda” sarađuje sa stručnjacima iz oblasti ginekologije, urologije i srodnih grana, kako bismo svoje članove ali i širu javnost edukovali i uputili u sve mogućnosti koje su pred parovima koji ne uspijevaju na prirodan način proširiti svoju porodicu. Organizujemo druženja, radionice i posjete stručnjaka iz oblasti humane reprodukcije koji rade van granice Republike Srpske.

Udruženje “Roda” je nastalo kao produkt želje pojedinaca i parova da Banjaluci, kao najvećem gradu Republike Srpske i cijeloj regiji Banja Luka pruže jednu lijepu priču, zdrav pristup problemu steriliteta i da pokušaju ovaj problem, o kojem se još uvijek nedovoljno priča, izvući na površinu i slobodno i glasno o njemu govoriti.

Rješenje o osnivanju

Statut

JIB